Örnek Mah.. Hp Teknik Servisi | Hp Teknik Servisi Örnek Mah.. | Örnek Mah.. Hp Servisi

Örnek Mah..
  Hp Teknik Serivsi Hp TÜRKİYE 7/27 DESTEK HATI 02164597575
WHATSAPP 05326727818

Yurt ?ap?nda çok fazla servisi olmayan Hp ürünlerin onar?m? Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
miz de garantili olarak tamir eİdilmektedir Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
özel bir Servis olmas?n?n yan? s?ra geli?en teknolojiye kendisini tam olarak adapte etmi?tir Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
yapt??? tüm onar?mlara garanti vermekte ve garanti kapsam?nda yapt??? onar?mlara kesinlikle ?cret talep etmemektedir.

Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
ne 0216 459 75 75 numaral? ?a?r? merkezi numaram?zdan ula?abilirsiniz. Bunun yan? s?ra 05326727818 numaral? whatsapp destek hattüm?zdan da online destek alabilirsiniz.

?ehir d???ndan Örnek Mah..
Hp Teknik servisi mize Hp Notebook Hp Tablet ve Hp Telefonlar?n?z?
Kargo ile ula?t?rman?zda mümkünd?r. Bunu için whatsapp Destek Hatattüm?zdan yada Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
?a?r? merkezimimizden gerekli bilgileri alabilirsiniz

Servisimiz y?lar?n verdi?i bilgi birikim ve tecrübe ile cihazlarınızın onar?m?n? sa?lamaktad?r. Bir elektronik cihaz?n tamiri için ilk müdahale çok önemlidir. Bu yüzden arızalı Hp cihazınız? emin olmad???n?z, teknik servislere emanet etmeyiniz . Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
olarak cihazlar?n?z en hızlı ?ekilde onarıl?p teslim eİdilmektedir Örnek Mah..
Hp Teknik servisi
b?rakt???n?z cihazlar?n onar?m? tamamland?ktan sonra tüm testleri yap?lmakta ba?ka ar?zalar var ise onlarda giderilmektedir.

Örnek Mah..
Hp Teknik servisi mizde
ki hizmetlerimizden bazıları ?u ?ekildedir.

Örnek Mah..
Hp Notebook Teknik servisi
? Örnek Mah..
Hp Ekran değişimi
? Örnek Mah..
Hp All in One Tamiri
? Örnek Mah..
Hp yetkili servisi
? Örnek Mah..
Hp klavye tamiri
? Örnek Mah..
Hp mente?e değişimi
? Örnek Mah..
Hp destek hattı
? Hp destek hattı ? Hp yetkili servisi
? Hp özel servisi ? Hp anakart tamiri ? Örnek Mah..
Hp notebook görüntü gelmiyor
? Hp notebook mavi ekran ? En yakın Hp servisi nerede ? Örnek Mah..
Hp bilgisayar siyah e
? Örnek Mah..
Hp notebook s?v? temas
? Örnek Mah..
Hp elektrik var görüntü yok
? Hp notebook açılmıyor
? Örnek Mah..
Hp tablet tamiri
? Örnek Mah..
Hp yoga tamiri
? Örnek Mah..
Hp yoga anakart tamiri
? Örnek Mah..
Hp laptop servisi
? Örnek Mah..
Hp ekran kırıldı
? Örnek Mah..
Hp yetkili servisi
? Örnek Mah..
Hp notebook şarj soketi
? Anadolu yakası Hp servisi ? Hp garanti sorgulama
? Örnek Mah..
Hp notebook ses gelmiyor
? Örnek Mah..
Hp teknik servis iletişim
? Örnek Mah..
Hp notebook cam değişimi
? Örnek Mah..
Hp notebook hiç açılmıyor
? Örnek Mah..
Hp klavye tu? değişimi
? Örnek Mah..
Hp start alm?yor
? Örnek Mah..
Hp vibe ekran değişimi
? Örnek Mah..
Hp vibe şarj soketi tamiri
? Örnek Mah..
Hp vibe çalışmıyor
? Örnek Mah..
Hp notebook açılmıyor
? Örnek Mah..
Hp laptop çalışmıyor
? Örnek Mah..
Hp dvd rom çalışmıyor
? Örnek Mah..
Hp notebook şarj aleti fiyat
? Hp yetkili servisleri ? Örnek Mah..
Hp Notebook ?ay d?k?ld?

?ALI?MA S?STEM?M?Z & ?ARTLARIMIZ

  • C?HAZ KABUL & SERVİS FORMU:Servisimize b?rak?lan her ?r?n teknik servis yaz?l?m?m?za kaydeİdilir.

Örnek Mah..
 Hp Teknik Servisi

  • Ve bu kay?t ile ilgili bir ar?za kay?t formu m??teriye teslim eİdilir. Ar?za kabul s?ras?nda ?r?n ile ilgili ar?za bilgisi ve cihaz?n genel fiziksel durumu, yan?nda teslim al?nan aksesuarlar ve cihaz?n garanti durumu, ar?za kabul ?artnamesi ve cihaz?n takibi için gerekli bilgiler bu form ?zerinde bulunmaktad?r. Form ?zerinde bulunan seri numarası ve form numarası yard?m? ile cihazlar?n durumlar? internet ?zerinden de takip eİdilebilmektedir.
  • TESB?T: Konusunda uzman teknisyenlerimiz, Cihaz?n servise kabul işleminden sonra, ürünleri tarih s?ras?na g?re bak?ma al?r (Fifo: First in First Out)
  • Cihaz?n ar?zas? hakk?nda ?n inceleme yap?l?r. Yakla??p maliyet hesaplanarak m??teriye bildirilir
  • ONAY:Garanti d??? ürünlerin onar?m maliyetleri m??terilerine yaz?l?, s?zl? olarak bildirilmektedir. M??teri onay? al?nmas? ile cihazlar ?creti kar??l??? onarılmaktad?r
  • SONU?LAR: ?cret onay? verilmeyen cihazlarda ise, yapılan tespit, teknisyenin ar?za tespit için harcamı? olduğu zaman ve tespit esnas?nda kullan?lm?? olan malzeme, test ara?lar? gibi maliyetler kar??l??? olarak 50TL ar?za tespit bedeli al?nmaktad?r.
  • ONAY ?PTAL?: Cihazların onar?m işlemleri tamamland?ktan sonra, yapılan işlemler, teknisyen notlar?, cihazda kullan?lan malzemeler teknik servis sistemimize kaydeİdilmekte ve haz?r durumdaki cihazlar hakk?nda m??terilerimize yaz?l?, s?zl? bilgi verilmektedir. ?r?nde yap?lm?? olan işlem hakk?nda ar?za kabul formunun m??teri n?shas?, cihaz teslimi esnas?nda m??teriye teslim eİdilmektedir.

Teknik Servis ?al??ma Saatleri:
Hafta ??i : 10:00 – 19:30
Cumartesi : 10:00 – 18:00

Servisimizi Arayın