Saray Hp Teknik Servisi | Hp Teknik Servisi Saray | Saray Hp Servisi

Saray
  Hp Teknik Serivsi Hp TÜRKİYE 7/27 DESTEK HATI 02164597575
WHATSAPP 05326727818

Yurt ?ap?nda çok fazla servisi olmayan Hp ürünlerin onar?m? Saray
Hp Teknik servisi
miz de garantili olarak tamir eİdilmektedir Saray
Hp Teknik servisi
özel bir Servis olmas?n?n yan? s?ra geli?en teknolojiye kendisini tam olarak adapte etmi?tir Saray
Hp Teknik servisi
yapt??? tüm onar?mlara garanti vermekte ve garanti kapsam?nda yapt??? onar?mlara kesinlikle ?cret talep etmemektedir.

Saray
Hp Teknik servisi
ne 0216 459 75 75 numaral? ?a?r? merkezi numaram?zdan ula?abilirsiniz. Bunun yan? s?ra 05326727818 numaral? whatsapp destek hattüm?zdan da online destek alabilirsiniz.

?ehir d???ndan Saray
Hp Teknik servisi mize Hp Notebook Hp Tablet ve Hp Telefonlar?n?z?
Kargo ile ula?t?rman?zda mümkünd?r. Bunu için whatsapp Destek Hatattüm?zdan yada Saray
Hp Teknik servisi
?a?r? merkezimimizden gerekli bilgileri alabilirsiniz

Servisimiz y?lar?n verdi?i bilgi birikim ve tecrübe ile cihazlarınızın onar?m?n? sa?lamaktad?r. Bir elektronik cihaz?n tamiri için ilk müdahale çok önemlidir. Bu yüzden arızalı Hp cihazınız? emin olmad???n?z, teknik servislere emanet etmeyiniz . Saray
Hp Teknik servisi
olarak cihazlar?n?z en hızlı ?ekilde onarıl?p teslim eİdilmektedir Saray
Hp Teknik servisi
b?rakt???n?z cihazlar?n onar?m? tamamland?ktan sonra tüm testleri yap?lmakta ba?ka ar?zalar var ise onlarda giderilmektedir.

Saray
Hp Teknik servisi mizde
ki hizmetlerimizden bazıları ?u ?ekildedir.

Saray
Hp Notebook Teknik servisi
? Saray
Hp Ekran değişimi
? Saray
Hp All in One Tamiri
? Saray
Hp yetkili servisi
? Saray
Hp klavye tamiri
? Saray
Hp mente?e değişimi
? Saray
Hp destek hattı
? Hp destek hattı ? Hp yetkili servisi
? Hp özel servisi ? Hp anakart tamiri ? Saray
Hp notebook görüntü gelmiyor
? Hp notebook mavi ekran ? En yakın Hp servisi nerede ? Saray
Hp bilgisayar siyah e
? Saray
Hp notebook s?v? temas
? Saray
Hp elektrik var görüntü yok
? Hp notebook açılmıyor
? Saray
Hp tablet tamiri
? Saray
Hp yoga tamiri
? Saray
Hp yoga anakart tamiri
? Saray
Hp laptop servisi
? Saray
Hp ekran kırıldı
? Saray
Hp yetkili servisi
? Saray
Hp notebook şarj soketi
? Anadolu yakası Hp servisi ? Hp garanti sorgulama
? Saray
Hp notebook ses gelmiyor
? Saray
Hp teknik servis iletişim
? Saray
Hp notebook cam değişimi
? Saray
Hp notebook hiç açılmıyor
? Saray
Hp klavye tu? değişimi
? Saray
Hp start alm?yor
? Saray
Hp vibe ekran değişimi
? Saray
Hp vibe şarj soketi tamiri
? Saray
Hp vibe çalışmıyor
? Saray
Hp notebook açılmıyor
? Saray
Hp laptop çalışmıyor
? Saray
Hp dvd rom çalışmıyor
? Saray
Hp notebook şarj aleti fiyat
? Hp yetkili servisleri ? Saray
Hp Notebook ?ay d?k?ld?

?ALI?MA S?STEM?M?Z & ?ARTLARIMIZ

  • C?HAZ KABUL & SERVİS FORMU:Servisimize b?rak?lan her ?r?n teknik servis yaz?l?m?m?za kaydeİdilir.

Saray
 Hp Teknik Servisi

  • Ve bu kay?t ile ilgili bir ar?za kay?t formu m??teriye teslim eİdilir. Ar?za kabul s?ras?nda ?r?n ile ilgili ar?za bilgisi ve cihaz?n genel fiziksel durumu, yan?nda teslim al?nan aksesuarlar ve cihaz?n garanti durumu, ar?za kabul ?artnamesi ve cihaz?n takibi için gerekli bilgiler bu form ?zerinde bulunmaktad?r. Form ?zerinde bulunan seri numarası ve form numarası yard?m? ile cihazlar?n durumlar? internet ?zerinden de takip eİdilebilmektedir.
  • TESB?T: Konusunda uzman teknisyenlerimiz, Cihaz?n servise kabul işleminden sonra, ürünleri tarih s?ras?na g?re bak?ma al?r (Fifo: First in First Out)
  • Cihaz?n ar?zas? hakk?nda ?n inceleme yap?l?r. Yakla??p maliyet hesaplanarak m??teriye bildirilir
  • ONAY:Garanti d??? ürünlerin onar?m maliyetleri m??terilerine yaz?l?, s?zl? olarak bildirilmektedir. M??teri onay? al?nmas? ile cihazlar ?creti kar??l??? onarılmaktad?r
  • SONU?LAR: ?cret onay? verilmeyen cihazlarda ise, yapılan tespit, teknisyenin ar?za tespit için harcamı? olduğu zaman ve tespit esnas?nda kullan?lm?? olan malzeme, test ara?lar? gibi maliyetler kar??l??? olarak 50TL ar?za tespit bedeli al?nmaktad?r.
  • ONAY ?PTAL?: Cihazların onar?m işlemleri tamamland?ktan sonra, yapılan işlemler, teknisyen notlar?, cihazda kullan?lan malzemeler teknik servis sistemimize kaydeİdilmekte ve haz?r durumdaki cihazlar hakk?nda m??terilerimize yaz?l?, s?zl? bilgi verilmektedir. ?r?nde yap?lm?? olan işlem hakk?nda ar?za kabul formunun m??teri n?shas?, cihaz teslimi esnas?nda m??teriye teslim eİdilmektedir.

Teknik Servis ?al??ma Saatleri:
Hafta ??i : 10:00 – 19:30
Cumartesi : 10:00 – 18:00

Servisimizi Arayın