İSTASYON Hp Teknik Servisi | Hp Teknik Servisi İSTASYON | İSTASYON Hp Servisi

İSTASYON
  Hp Teknik Serivsi Hp TÜRKİYE 7/27 DESTEK HATI 02164597575
WHATSAPP 05326727818

Yurt ?ap?nda çok fazla servisi olmayan Hp ürünlerin onar?m? İSTASYON
Hp Teknik servisi
miz de garantili olarak tamir eİdilmektedir İSTASYON
Hp Teknik servisi
özel bir Servis olmas?n?n yan? s?ra geli?en teknolojiye kendisini tam olarak adapte etmi?tir İSTASYON
Hp Teknik servisi
yapt??? tüm onar?mlara garanti vermekte ve garanti kapsam?nda yapt??? onar?mlara kesinlikle ?cret talep etmemektedir.

İSTASYON
Hp Teknik servisi
ne 0216 459 75 75 numaral? ?a?r? merkezi numaram?zdan ula?abilirsiniz. Bunun yan? s?ra 05326727818 numaral? whatsapp destek hattüm?zdan da online destek alabilirsiniz.

?ehir d???ndan İSTASYON
Hp Teknik servisi mize Hp Notebook Hp Tablet ve Hp Telefonlar?n?z?
Kargo ile ula?t?rman?zda mümkünd?r. Bunu için whatsapp Destek Hatattüm?zdan yada İSTASYON
Hp Teknik servisi
?a?r? merkezimimizden gerekli bilgileri alabilirsiniz

Servisimiz y?lar?n verdi?i bilgi birikim ve tecrübe ile cihazlarınızın onar?m?n? sa?lamaktad?r. Bir elektronik cihaz?n tamiri için ilk müdahale çok önemlidir. Bu yüzden arızalı Hp cihazınız? emin olmad???n?z, teknik servislere emanet etmeyiniz . İSTASYON
Hp Teknik servisi
olarak cihazlar?n?z en hızlı ?ekilde onarıl?p teslim eİdilmektedir İSTASYON
Hp Teknik servisi
b?rakt???n?z cihazlar?n onar?m? tamamland?ktan sonra tüm testleri yap?lmakta ba?ka ar?zalar var ise onlarda giderilmektedir.

İSTASYON
Hp Teknik servisi mizde
ki hizmetlerimizden bazıları ?u ?ekildedir.

İSTASYON
Hp Notebook Teknik servisi
? İSTASYON
Hp Ekran değişimi
? İSTASYON
Hp All in One Tamiri
? İSTASYON
Hp yetkili servisi
? İSTASYON
Hp klavye tamiri
? İSTASYON
Hp mente?e değişimi
? İSTASYON
Hp destek hattı
? Hp destek hattı ? Hp yetkili servisi
? Hp özel servisi ? Hp anakart tamiri ? İSTASYON
Hp notebook görüntü gelmiyor
? Hp notebook mavi ekran ? En yakın Hp servisi nerede ? İSTASYON
Hp bilgisayar siyah e
? İSTASYON
Hp notebook s?v? temas
? İSTASYON
Hp elektrik var görüntü yok
? Hp notebook açılmıyor
? İSTASYON
Hp tablet tamiri
? İSTASYON
Hp yoga tamiri
? İSTASYON
Hp yoga anakart tamiri
? İSTASYON
Hp laptop servisi
? İSTASYON
Hp ekran kırıldı
? İSTASYON
Hp yetkili servisi
? İSTASYON
Hp notebook şarj soketi
? Anadolu yakası Hp servisi ? Hp garanti sorgulama
? İSTASYON
Hp notebook ses gelmiyor
? İSTASYON
Hp teknik servis iletişim
? İSTASYON
Hp notebook cam değişimi
? İSTASYON
Hp notebook hiç açılmıyor
? İSTASYON
Hp klavye tu? değişimi
? İSTASYON
Hp start alm?yor
? İSTASYON
Hp vibe ekran değişimi
? İSTASYON
Hp vibe şarj soketi tamiri
? İSTASYON
Hp vibe çalışmıyor
? İSTASYON
Hp notebook açılmıyor
? İSTASYON
Hp laptop çalışmıyor
? İSTASYON
Hp dvd rom çalışmıyor
? İSTASYON
Hp notebook şarj aleti fiyat
? Hp yetkili servisleri ? İSTASYON
Hp Notebook ?ay d?k?ld?

?ALI?MA S?STEM?M?Z & ?ARTLARIMIZ

  • C?HAZ KABUL & SERVİS FORMU:Servisimize b?rak?lan her ?r?n teknik servis yaz?l?m?m?za kaydeİdilir.

İSTASYON
 Hp Teknik Servisi

  • Ve bu kay?t ile ilgili bir ar?za kay?t formu m??teriye teslim eİdilir. Ar?za kabul s?ras?nda ?r?n ile ilgili ar?za bilgisi ve cihaz?n genel fiziksel durumu, yan?nda teslim al?nan aksesuarlar ve cihaz?n garanti durumu, ar?za kabul ?artnamesi ve cihaz?n takibi için gerekli bilgiler bu form ?zerinde bulunmaktad?r. Form ?zerinde bulunan seri numarası ve form numarası yard?m? ile cihazlar?n durumlar? internet ?zerinden de takip eİdilebilmektedir.
  • TESB?T: Konusunda uzman teknisyenlerimiz, Cihaz?n servise kabul işleminden sonra, ürünleri tarih s?ras?na g?re bak?ma al?r (Fifo: First in First Out)
  • Cihaz?n ar?zas? hakk?nda ?n inceleme yap?l?r. Yakla??p maliyet hesaplanarak m??teriye bildirilir
  • ONAY:Garanti d??? ürünlerin onar?m maliyetleri m??terilerine yaz?l?, s?zl? olarak bildirilmektedir. M??teri onay? al?nmas? ile cihazlar ?creti kar??l??? onarılmaktad?r
  • SONU?LAR: ?cret onay? verilmeyen cihazlarda ise, yapılan tespit, teknisyenin ar?za tespit için harcamı? olduğu zaman ve tespit esnas?nda kullan?lm?? olan malzeme, test ara?lar? gibi maliyetler kar??l??? olarak 50TL ar?za tespit bedeli al?nmaktad?r.
  • ONAY ?PTAL?: Cihazların onar?m işlemleri tamamland?ktan sonra, yapılan işlemler, teknisyen notlar?, cihazda kullan?lan malzemeler teknik servis sistemimize kaydeİdilmekte ve haz?r durumdaki cihazlar hakk?nda m??terilerimize yaz?l?, s?zl? bilgi verilmektedir. ?r?nde yap?lm?? olan işlem hakk?nda ar?za kabul formunun m??teri n?shas?, cihaz teslimi esnas?nda m??teriye teslim eİdilmektedir.

Teknik Servis ?al??ma Saatleri:
Hafta ??i : 10:00 – 19:30
Cumartesi : 10:00 – 18:00

Servisimizi Arayın