Fatih Hp Teknik Servisi | Hp Teknik Servisi Fatih | Fatih Hp Servisi

 Fatih
  Hp Teknik Serivsi Hp TÜRKİYE 7/27 DESTEK HATI 02164597575
WHATSAPP 05326727818

Yurt ?ap?nda çok fazla servisi olmayan Hp ürünlerin onar?m? Fatih
Hp Teknik servisi
miz de garantili olarak tamir eİdilmektedir Fatih
Hp Teknik servisi
özel bir Servis olmas?n?n yan? s?ra geli?en teknolojiye kendisini tam olarak adapte etmi?tir Fatih
Hp Teknik servisi
yapt??? tüm onar?mlara garanti vermekte ve garanti kapsam?nda yapt??? onar?mlara kesinlikle ?cret talep etmemektedir.

Fatih
Hp Teknik servisi
ne 0216 459 75 75 numaral? ?a?r? merkezi numaram?zdan ula?abilirsiniz. Bunun yan? s?ra 05326727818 numaral? whatsapp destek hattüm?zdan da online destek alabilirsiniz.

?ehir d???ndan Fatih
Hp Teknik servisi mize Hp Notebook Hp Tablet ve Hp Telefonlar?n?z?
Kargo ile ula?t?rman?zda mümkünd?r. Bunu için whatsapp Destek Hatattüm?zdan yada Fatih
Hp Teknik servisi
?a?r? merkezimimizden gerekli bilgileri alabilirsiniz

Servisimiz y?lar?n verdi?i bilgi birikim ve tecrübe ile cihazlarınızın onar?m?n? sa?lamaktad?r. Bir elektronik cihaz?n tamiri için ilk müdahale çok önemlidir. Bu yüzden arızalı Hp cihazınız? emin olmad???n?z, teknik servislere emanet etmeyiniz . Fatih
Hp Teknik servisi
olarak cihazlar?n?z en hızlı ?ekilde onarıl?p teslim eİdilmektedir Fatih
Hp Teknik servisi
b?rakt???n?z cihazlar?n onar?m? tamamland?ktan sonra tüm testleri yap?lmakta ba?ka ar?zalar var ise onlarda giderilmektedir.

Fatih
Hp Teknik servisi mizde
ki hizmetlerimizden bazıları ?u ?ekildedir.

Fatih
Hp Notebook Teknik servisi
? Fatih
Hp Ekran değişimi
? Fatih
Hp All in One Tamiri
? Fatih
Hp yetkili servisi
? Fatih
Hp klavye tamiri
? Fatih
Hp mente?e değişimi
? Fatih
Hp destek hattı
? Hp destek hattı ? Hp yetkili servisi
? Hp özel servisi ? Hp anakart tamiri ? Fatih
Hp notebook görüntü gelmiyor
? Hp notebook mavi ekran ? En yakın Hp servisi nerede ? Fatih
Hp bilgisayar siyah e
? Fatih
Hp notebook s?v? temas
? Fatih
Hp elektrik var görüntü yok
? Hp notebook açılmıyor
? Fatih
Hp tablet tamiri
? Fatih
Hp yoga tamiri
? Fatih
Hp yoga anakart tamiri
? Fatih
Hp laptop servisi
? Fatih
Hp ekran kırıldı
? Fatih
Hp yetkili servisi
? Fatih
Hp notebook şarj soketi
? Anadolu yakası Hp servisi ? Hp garanti sorgulama
? Fatih
Hp notebook ses gelmiyor
? Fatih
Hp teknik servis iletişim
? Fatih
Hp notebook cam değişimi
? Fatih
Hp notebook hiç açılmıyor
? Fatih
Hp klavye tu? değişimi
? Fatih
Hp start alm?yor
? Fatih
Hp vibe ekran değişimi
? Fatih
Hp vibe şarj soketi tamiri
? Fatih
Hp vibe çalışmıyor
? Fatih
Hp notebook açılmıyor
? Fatih
Hp laptop çalışmıyor
? Fatih
Hp dvd rom çalışmıyor
? Fatih
Hp notebook şarj aleti fiyat
? Hp yetkili servisleri ? Fatih
Hp Notebook ?ay d?k?ld?

?ALI?MA S?STEM?M?Z & ?ARTLARIMIZ

  • C?HAZ KABUL & SERVİS FORMU:Servisimize b?rak?lan her ?r?n teknik servis yaz?l?m?m?za kaydeİdilir.

 Fatih
 Hp Teknik Servisi

  • Ve bu kay?t ile ilgili bir ar?za kay?t formu m??teriye teslim eİdilir. Ar?za kabul s?ras?nda ?r?n ile ilgili ar?za bilgisi ve cihaz?n genel fiziksel durumu, yan?nda teslim al?nan aksesuarlar ve cihaz?n garanti durumu, ar?za kabul ?artnamesi ve cihaz?n takibi için gerekli bilgiler bu form ?zerinde bulunmaktad?r. Form ?zerinde bulunan seri numarası ve form numarası yard?m? ile cihazlar?n durumlar? internet ?zerinden de takip eİdilebilmektedir.
  • TESB?T: Konusunda uzman teknisyenlerimiz, Cihaz?n servise kabul işleminden sonra, ürünleri tarih s?ras?na g?re bak?ma al?r (Fifo: First in First Out)
  • Cihaz?n ar?zas? hakk?nda ?n inceleme yap?l?r. Yakla??p maliyet hesaplanarak m??teriye bildirilir
  • ONAY:Garanti d??? ürünlerin onar?m maliyetleri m??terilerine yaz?l?, s?zl? olarak bildirilmektedir. M??teri onay? al?nmas? ile cihazlar ?creti kar??l??? onarılmaktad?r
  • SONU?LAR: ?cret onay? verilmeyen cihazlarda ise, yapılan tespit, teknisyenin ar?za tespit için harcamı? olduğu zaman ve tespit esnas?nda kullan?lm?? olan malzeme, test ara?lar? gibi maliyetler kar??l??? olarak 50TL ar?za tespit bedeli al?nmaktad?r.
  • ONAY ?PTAL?: Cihazların onar?m işlemleri tamamland?ktan sonra, yapılan işlemler, teknisyen notlar?, cihazda kullan?lan malzemeler teknik servis sistemimize kaydeİdilmekte ve haz?r durumdaki cihazlar hakk?nda m??terilerimize yaz?l?, s?zl? bilgi verilmektedir. ?r?nde yap?lm?? olan işlem hakk?nda ar?za kabul formunun m??teri n?shas?, cihaz teslimi esnas?nda m??teriye teslim eİdilmektedir.

Teknik Servis ?al??ma Saatleri:
Hafta ??i : 10:00 – 19:30
Cumartesi : 10:00 – 18:00

Servisimizi Arayın